baggrundsbillede

 

Over 100 år på Sjælland


Skel.dk Landinspektører er dannet 1. januar 2012 efter en fusion af to velrenomerede vestsjællandske firmaer:
 

Landinspektørerne Lysehøj Kærn Thomsen I/S,  Slagelse

Landinspektørerne 2002 A/S,  Holbæk og Kalundborg


Begge fusionerende firmaer har over 100 års historie bag sig.
 

Historie - Holbæk/Kalundborg

 

Landinspektørkontoret i Holbæk blev startet af Jørgen Kristiansen under krigen på et værelse i Vestergade 4.

 

Cykel, målebånd og landmålerstokke var udstyret. Der var ingen telefon, men sagførerens nr. 1919 måtte benyttes. De første år var dræningsarbejde og kloakering hovedbeskæftigelsen.

 

I 1953 flyttede man til Kalundborgvej 14. I 1965 blev kontorbygningen opført i haven på Kalundborgvej. I 60'erne og 70'erne blev udstykningerne hovedsagen, omfattende planlægning, kloak, veje m.m.

 

Anders Frost blev kompagnon i 1976 og firmaet anskaffede sin første distancemåler.

historie

historie

Jørgen Kristiansen afstod sin halvdel af forretningen til Henning Østergaard i januar 1982. Der forestod en travl periode med opmåling af naturgasledninger.

 

I 1990 blev de to landinspektørforretninger i Holbæk sammenlagt og siden 1991 har Henning Østergaard været eneindehaver af forretningen.

 

De to landinspektørfirmaer Henning Østergaard, Holbæk og Bent Cramer, Kalundborg fusionerede i 2002 til Landinspektørerne 2002 A/S.

 

Ultimo oktober 2007 er kontoret i Kalundborg flyttet til nyt domicil på Sct. Jøgensbjerg i Kalundborg.

Ultimo juli 2007 er aktiviteterne i Holbæk og Svinninge samlet i nybygget kontorhus i Holbæk, samtidig er Michael Stærk indtrådt som kompagnon i firmaet

 


Historie - Slagelse

Landinspektørerne Lysehøj, Kærn, Thomsen I/S har rødder i Vestsjælland tilbage til 1908, hvor firmaet blev oprettet af Søren Peter Jensen. I en lang årrække blev firmaet ledet af sønnen Landinspektør P. Toft Jensen.   

    1908 - Søren Poulsen Jensen nedsætter sig som landinspektør i Slagelse med kontor i den gamle "Casino" bygning.
    1959 - Poul Toft Jensen overtager firmaet efter sin far.
    1978 - K.K. Jeppesen og Keld Sidenius bliver medejere.
    1984 - Poul Toft Jensen udtræder af firmaet og firmaet flytter til Rytterstaldstræde.
    1996 - K.K. Jeppesen udtræder og Keld Sidenius indgår kompagniskab med Børge Christensen, Skælskør og Søren Kærn, Korsør.
    2003 - Keld Sidenius udtræder af ejerkredsen.
    2006 - Michael Thomsen indtræder i ejerkredsen og firmaets hovedkontor flyttes til Ndr. Stationsvej i Slagelse.
    2009 - Gitte Lysehøj indtræder i ejerkredsen og Børge Christensen udtræder.
    2012 - Firmaet fusionerer med Landinspektørerne 2002 A/S i Holbæk/Kalundborg og Søren Kærn udtræder af ejerkredsen.